Riscurile investițiilor

Investitorul recunoaște că înțelege pe deplin și își asumă riscurile asociate cu investițiile în proiectele de finanțare participativă, unele dintre acestea fiind rezumate mai jos, în mod neexhaustiv.

Investițiile în proiecte de finanțare participativă implică riscuri, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți.

Investiția Investitorului nu este acoperită de garanția de depozit stabilită în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de garantare a depozitelor sau dispozițiile conexe ale legislației române.

Investiția Investitorului nu este acoperită de schemele de compensare a investitorilor instituite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de compensare a investitorilor sau dispozițiile conexe ale legislației române.

O investiție într-un proiect de finanțare participativă include riscul pierderii integrale a capitalului investit.

Există riscul ca Investitorul să nu primească nicio rambursare a investiției sale (să nu primească parțial sau chiar în totalitate dobânzile din contractul de împrumut de la Dezvoltatorul de proiect, sau chiar să nu îi fie rambursat deloc împrumutul acordat Dezvoltatorului de proiect).

Participarea la strângerea de fonduri nu este un produs pentru economii, iar Stock.estate recomandă Investitorului să nu investească mai mult de 10% din venitul său net în proiecte de finanțare participativă.

Este posibil ca Investitorul să nu poată vinde instrumentele de investiții atunci când dorește. Chiar dacă Investitorul este în măsură să le vândă, acesta poate fi totuși supus pierderilor. În acest sens, este posibil ca Investitorul să nu poată vinde/transfera creanțele provenite din contractele de împrumut atunci când dorește. Și chiar dacă le va putea cesiona/ transfera, Investitorul va putea fi totuși supus pierderilor deoarece este posibil să nu le poată cesiona la un preț egal cu valoarea integrală a împrumuturilor.

Având în vedere natura societăților comerciale, pot exista informații limitate - financiare, operaționale sau de altă natură - cu privire la Dezvoltatorul de proiect. Există riscul ca: (i) să existe fapte sau circumstanțe referitoare la Dezvoltatorul de proiect pe care Investitorul nu le cunoaște iar (ii) informațiile disponibile publicului și informațiile de pe Platforma cu privire la Dezvoltatorul de proiect se pot dovedi inexacte și ca urmare, Investitorul poate suferi o pierdere totală sau parțială a investiției sale.

Stock.estate nu verifică în mod independent informațiile referitoare la Dezvoltatorul de proiect, excepție făcând verificările din punct de vedere juridic, și nu aprobă nicio demarare de investiții. Stock. estate nu recomandă investiții directe sau indirecte. Deși Stock.estate evaluează potențialul proiectelor imobiliare și potențialul Dezvoltatorilor de ptoiecte pentru a determina ce proiecte imobiliare vor fi disponibile ca investiții potențiale pentru membrii Platformei, această evaluare nu constituie o aprobare sau o recomandare prin care Investitorul să investească într-un proiect imobiliar în special și nu stabilește o relație vizând servicii de consultanță între Stock.estate și Investitor.

Stock.estate nu va fi răspunzătoare în ceea ce privește performanța sau neexecutarea Dezvoltatorului de proiect în trecut, în prezent sau în viitor. În special, Stock.estate nu este responsabilă pentru informațiile din KIIS-ul Dezvoltatorului de proiect.

Investitorul ar trebui să-și consulte proprii consultanți legali, fiscali, de investiții și financiari în ceea ce privește caracterul adecvat, potrivit și oportunitatea participării la strângerea de fonduri. Stock.estate nu sfătuiește Investitorul cu privire la valoarea investiției sale și nu oferă niciun alt serviciu de consultanță Investitorului.

Investițiile în proiecte imobiliare implică riscuri semnificative și sunt adecvate numai pentru investitorii capabili să evalueze și să suporte aceste riscuri, care au o nevoie limitată de lichiditate în investițiile lor și care își pot permite pierderea completă a investiției. Investițiile în proiecte imobiliare au un risc de eșec mare. În schimbul investiției sale, Investitorul poate primi în cele din urmă numerar, în cadrul procedurii de executare silită sauf aliment a Dezvoltatorului de proiect sau poate să nu primească nimic.

Stock.estate nu garantează performanța viitoare sau rezultatele financiare ale Dezvoltatorului de proiect. Prin urmare, Investitorul trebuie să suporte riscul economic al investiției.

Investitorul va primi de câte ori va fi necesar doar informații despre proiectul imobiliar (aceste informații pot include avansarea lucrărilor, dacă proiectul imobiliar nu a fost încă predat, situații financiare, cele mai importante acțiuni întreprinse comunicarea cu Dezvoltatorul de proiect, ratele de nerambursare a împrumuturilor, după cum este cazul). Investitorul nu va primi informații continue despre valoarea sau evaluarea imobilelor, iar Investitorul înțelege și este de acord că orice astfel de informații de evaluare ar fi, în orice caz, de fiabilitate și utilizare limitată.

Investitorul nu va deține dreptul de proprietate asupra imobilelor, ci va deține un drept de creanță împotriva Dezvoltatorului de proiect provenit din împrumutul acordat Dezvoltatorului de proiect. Prin urmare, Investitorul nu va putea vinde imobilul/ imobilele aferent proiectului imobiliar în care investește.

Strângerea de fonduri, informațiile din KIIS-ul Dezvoltatorului de proiect sau orice alte documente legate de participarea Investitorului la strângerea de fonduri nu au fost nici verificate, nici aprobate de autorități române sau europene.

Educația și cunoștințele Investitorului nu au fost evaluate neapărat înainte ca Investitorului să i se acorde acces la strângerea de fonduri. Prin realizarea acestei investiții, indiferent de testele de cunoștințe de intrare sau de simulare a capacității de a suporta pierderi care ar putea fi disponibile pe Platformă, Investitorul își asumă un risc ridicat de a efectua această investiție, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți.

STOCKESTATE CROWDFUNDING SRL este inscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu nr. PJR28FSFPR/400002, începând cu data de 29.08.2023, conform registrului furnizorilor de servicii de crowdfunding al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

Investește

Oportunități activeCum funcționeazăFAQs

Legal

Politica de protecție a datelorPolitica de cookie-uriTermeni și condițiiRiscurile investițiilorTermeni Mangopay

© STOCKESTATE CROWDFUNDING SRL Toate drepturile rezervate

Toate investițiile implică riscuri, incluzând pierderea capitalului investit, lipsa lichidității, nerambursarea parțială sau totală a împrumuturilor. Este o investiție adecvată numai pentru investitorii capabili să evalueze și să suporte riscurile prezentate anterior. Înainte de a investi, vă rugăm să citiți avertismentul referitor la riscuri, și de asemenea, toate clauzele contractului de împrumut, care vă va fi furnizat pentru campania în cauză. Platforma Stock.estate nu este responsabilă pentru informațiile furnizate de dezvoltatorii de proiecte, chiar dacă acestea sunt furnizate de sau prin intermediul Stock.estate. Stock.estate nu furnizează niciun alt serviciu de consultanță. Decizia de a investi vă aparține Dvs. în totalitate. Vă recomandăm să apelați la consultanți specializați în cazul în care aveți nevoie de ajutor pentru evaluarea deciziei de a investi. Mesajele și documentația pe care le primiți de la Stock.estate sau de la dezvoltatorii de proiecte nu au fost verificate sau aprobate de autoritățile române sau europene.